Werkweek

Leren en professionaliseren gebeurt in onze visie volgens een vaste cyclus: inspiratie en ideeën opdoen, ontdekken en onderzoeken, ontwerpen en ontwikkelen, uitproberen, reflecteren en delen.

In veel trajecten merken we dat de verleiding om tussen de trainingsbijeenkomsten, door urgente zaken en de waan van de dag, de stap ‘uitproberen’ in de eigen onderwijspraktijk over te slaan groot is. Terwijl dat in onze ervaring verreweg de meeste leerwinst oplevert. Daarom hebben we de vorm ‘De Werkweek’ ontwikkeld. In de kern is dat het volgende traject:

Bijvoorbeeld maandagmiddag: inspiratie en ideeën opdoen

Een inspirerende sessie waarin docenten ervaringen en daarmee ideeën opdoen voor hun eigen lespraktijk ten aanzien van een specifiek thema. Dit is bijvoorbeeld een ‘Inspiratiesessie‘ of ‘Themasessie‘.

Bijvoorbeeld dinsdag: ontwerpen en ontwikkelen

Onder begeleiding van een of meerdere experts ontwerpen en ontwikkelen docenten lesactiviteiten en demonstreren die aan elkaar.

Bijvoorbeeld woensdag: uitproberen

De betrokken docenten proberen de ontwikkelde lesactiviteiten uit in de (eigen) les. De les of delen van de les worden vastgelegd op video om te delen en om op te reflecteren.

Bijvoorbeeld donderdagmiddag: delen en reflecteren

Aan de hand van de gemaakte videobeelden en ervaringen van de betrokken docenten vindt er een reflectie plaats, waarmee ook alle ervaringen worden gedeeld.

Doelstelling

De doelstelling van de werkweek is in korte tijd min of meer gedwongen worden de complete cyclus te doorlopen. Afhankelijk van het thema of de inhoud wordt je verleid datgene direct in de praktijk toe te passen en daar op te reflecteren. De leercurve is kort en krachtig.

Voor wie?

Afhankelijk van de inhoud is deze werkwijze geschikt voor iedereen die werkzaam is in het onderwijs, van basisonderwijs tot universiteit. Het is wel belangrijk dat de deelnemers een ‘eigen praktijk’ hebben om in te oefenen.

Hoe lang?

Bij voorkeur doorlopen we de cyclus in een week, maar om bijvoorbeeldd organisatorische redenen kunnen we daar van afwijken en kiezen voor twee weken. De investering voor deelnemers is naast de normale lestijd en voorbereiding ongeveer 16 uur.

Materiaal

Voor deze sessie is geen aanvullend materiaal nodig, anders dan het materiaal dat je krijgt uitgereikt.

Certificaat

Het is mogelijk om na afloop van de werkweek een certificaat van deelname te ontvangen.

Informeer naar een werkweek

    Uw naam (verplicht)

    Uw e-mail (verplicht)

    Onderwerp

    Uw bericht