Leergang Kleppen Open! – Actief leren met ICT

De leergang Kleppen open! daagt je uit actief te leren en experimenteren met digitale technologie in jouw onderwijs. Aan de hand van vragen, opdrachten en theorie krijg je meer zicht op het toepassen van ICT in jouw onderwijs, plan je een persoonlijke leercyclus, ontwerp je lessen en activiteiten, maak je digitaal leermateriaal en evalueer je jouw onderwijs en jouw leerproces. Niet alleen met de klep open, maar zeker ook met de klep dicht.

Inhoud

Heb je Kleppen dicht! gelezen? Ons eerste boek heeft veel leraren en leraren-in-opleiding geïnspireerd. Het biedt een brede basis voor de inzet van digitale technologie in het onderwijs. In ons tweede boek, Kleppen open!, reiken we je de instrumenten aan om daar op een structurele en praktische mee aan de slag te gaan. Dat staan centraal in deze leergang.

Om ICT op een goede manier in je onderwijs in te zetten, is het van belang dat je als leraar beschikt over een breed en uitgebreid didactisch repertoire. Het uitbreiden daarvan doe je bij voorkeur niet alleen, maar samen met anderen. Bovendien is het een voortdurend proces van succes hebben en glorieus falen, een cyclisch proces van leren. Die cyclus is het uitgangspunt voor zowel het boek als de leergang Kleppen open!

Doelstelling

Je bent geïnspireerd en wilt aan de slag. Eerst een beetje uitproberen, dan serieus ontwerpen en ontwikkelen. En na de ervaring in je eigen klas deel je wat je hebt geleerd met jouw collega’s.

In deze leergang begeleiden we jou bij iedere fase van dat leerproces. Je krijgt van ons concrete ontwerpopdrachten om met behulp van praktische instrumenten jouw onderwijs voor te bereiden, uit te voeren en te evalueren. Na de leergang zet jij digitale technologie bewuster en met meer vertrouwen in en kun je digitale technologie ook echt gebruiken om samen met je leerlingen een hoger leerrendement te bereiken.

ko

Portfolio

Tijdens de leergang bouw je aan een eigen portfolio. Wij maken daarvoor gebruik van Simulise. Dat portfolio is helemaal toegespitst op en aangepast aan Kleppen open! en kun je na de leergang meenemen en blijven gebruiken.

Voor wie?

De leergang ‘Kleppen dicht!’ is met name geschikt voor leraren die werkzaam zijn in het primair, voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs. Het instapniveau is laag, maar de leergang is zo vormgegeven dat ook meer ervaren docenten (wat betreft didactische en technische vaardigheden) er veel waarde uit kunnen halen. Een alternatief voor meer gevorderde gebruikers is het de leergang Kleppen dicht! iCoach.

Certificaat

Je ontvangt een certificaat en kunt deze leergang toevoegen aan het Lerarenportfolio.nl, als je daarvoor bent aangemeld.

Tijd

Naast de contacttijd van 24 uur kun je rekenen op een eigen tijdsinvestering van nog eens 24 uur, waarmee de totale tijdsinvestering op 48 uur komt.

Kosten

De kosten voor de leergang bedragen € 950,- per deelnemer. Dat bedrag is vrijgesteld van BTW. Het aantal deelnemers is minimaal 8 en maximaal 16.

Materiaal

We gebruiken bij deze leergang het boek ‘Kleppen open! – Actief leren met ICT’. Dat boek is voor iedere deelnemer bij de prijs inbegrepen. Aanvullend materiaal wordt tijdens de leergang digitaal verstrekt. Daarnaast krijg je een eigen portfolio in Simulise, die je na de leergang behoudt.

Data

Alle bijeenkomsten van de leergang zijn op maandag van 15.30 – 20.00 uur, inclusief een maaltijd:

  • 13 januari
  • 3 februari
  • 9 maart
  • 23 maart
  • 6 april
  • 20 april

NB. We kunnen dit traject uiteraard ook bij u op school verzorgen.

Direct inschrijven

Mail naar info@kleppendicht.nl voor meer informatie of klik hier om je direct in te schrijven.

Let op: Als je op verzenden klikt, schrijf je je officieel in voor de leergang. Je ontvangt t.z.t. een factuur van Michel van Ast. Op alle inschrijvingen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Die vind je op www.michelvanast.nl.