Themasessie

in 5 stappen blended leren en lesgeven

👉 interactief en activerend
👉 zelf ervaren

👉 morgen gebruiken

50+

Scholen begeleid

1250+

Docenten ondersteund

489

Lesontwerpen gemaakt

Top gedaan! Goede opdrachten om ons actief mee te laten doen. 
Some person - Company BV
Goede afwisseling, boeiend, interactief en praktisch. Daar kunnen we direct iets mee!
Docent Carmel Hengelo
Op deze manier is een online workshop erg inspirerend!

Docent Gilde opleidingen
Veel variatie, veel interactie, goede uitleg en goed ingespeeld op de groep.
Docent ROC Mondriaan

Interactief en activerend

In de themasessie gaan we samen interactief aan de slag. We gebruiken veel activerende werkvormen. Je krijgt een stevige theoretische basis, maar het is geen moment saai!


Zelf ervaren

Je ervaart zelf hoe interactief en activerend een online sessie kan zijn. De sessie is practice what you preach. Alles wat je ervaart kun je 'morgen' zelf gebruiken.

Morgen gebruiken

De werkvormen die je in de themasessie ervaart kun je morgen zelf gebruiken. Maar in de sessie ontwerp je ook een aantal leeractiviteiten voor je eigen onderwijs.

DENK NIET IN LESSEN...

De principes van effectief leren en didactiek zijn voor blended onderwijs niet anders dan voor 'gewoon' onderwijs. Toch kun je niet zo maar een 'gewone' les vertalen naar een blended les. Je kunt je onderwijs in dat geval op veel verschillende manieren en in meer of mindere mate online organiseren. Dat leidt tot een flink aantal keuzes die je bij het ontwerp ervan moet maken. De belangrijkste les daarbij is: denk niet in lessen, denk in leeractiviteiten.

...DENK IN LEERACTIVITEITEN

In 5 stappen ontwerp je blended onderwijs. Leeractiviteiten in verschillende contexten, met verschillende keuzes voor je leerlingen of studenten en met een rijk palet aan leerversterkers voor effectief leren. Dat is de kern van het BLOX model voor blended leren en lesgeven waar je in de themasessie een start mee maakt.