Hoofdstukken

Voor elk hoofdstuk hebben we een pagina gemaakt met bronnen en voorbeelden.

Hoofdstuk 1 - Introductie

Het boek begint met een hoofdstuk over leren en onderwijzen.

Lees verder

Hoofdstuk 2 - Interactie

Het eerste inhoudelijk hoofdstuk van ons boek gaat over interactie, want interactie tussen leraar en leerling is de basis van het leren.

Lees verder

Hoofdstuk 3 - Instructie

Er is niets mis met een goed verhaal. Instructie is nog steeds een wezenlijk onderdeel van veel lessen.

Lees verder

Hoofdstuk 4 - Toetsen en beoordelen

In dit hoofdstuk staan we stil bij wat en hoe je toetst. Of eigenlijk meer bij waaróm je iets toetst en wat je daar vervolgens mee doet.

Lees verder

Hoofdstuk 5 - Recht doen aan verschillen

Differentiëren, dat is waar dit hoofdstuk om gaat: recht doen aan verschillen.

Lees verder

Hoofdstuk 6 - Leerlingproducten

In dit hoofdstuk ligt de nadruk dan ook wat meer op wat leerlingen zelf kunnen met ict: leerlingproducten.

Lees verder

Hoofdstuk 7 - Samenwerkend leren en communiceren

In dit hoofdstuk bespreken we werkvormen voor samenwerkend leren, waaronder ‘team based learning’.

Lees verder

Hoofdstuk 8 - Onderwijs organiseren met ICT

Dit hoofdstuk is bedoeld om je gereedschap in handen te geven waarmee je vol vertrouwen aan het werk kunt met het digitaal organiseren van je huidige en toekomstige onderwijs.

Lees verder

Hoofdstuk 9 - Onderwijs met ICT organiseren

Dit hoofdstuk is gewijd aan onderwijs met ict organiseren. Voor wie het overzicht kwijt is in een woud van internetaccounts.

Lees verder

Hoofdstuk 10 - Niet het laatste hoofdstuk

In dit hoofdstuk vragen we je om mee te denken over een vervolg op dit boek.

Lees verder